THE BLOOD IS STRONG

ALBUMS
The blood is strong

The blood is strong (re-issue)

SINGLES
No single


THE BLOOD IS STRONG

LP - UK
1988, Grampian Television Music (GPN 1001)A1. Aignish
A2. The Hebrides
A3. Arrival theme
A4. Cumha do dh'Uilleam Siosal
A5. Iona theme
A6. Oh mo dhuthaich
A7. Calum's road
A8. Callinish, Picts, Celts
A9. Fear a bhata

B1. Alasdair Mhic Cholla
B2. Dean cadalan samhach
B3. Lordship of the isles
B4. Grandfather mountain
B5. Arrival reprise
B6. An ataireachd ard
B7. Colum cille
B8. 'S fhada leam an oidhche gheamhraidh
B9. Downtown Toronto
B10. Maideanan na h-airidh


MC - UK
1988, Grampian Television Music (GPNC 1001)


A1. Aignish
A2. The Hebrides
A3. Arrival theme
A4. Cumha do dh'Uilleam Siosal
A5. Iona theme
A6. Oh mo dhuthaich
A7. Calum's road
A8. Callinish, Picts, Celts
A9. Fear a bhata

B1. Alasdair Mhic Cholla
B2. Dean cadalan samhach
B3. Lordship of the isles
B4. Grandfather mountain
B5. Arrival reprise
B6. An ataireachd ard
B7. Colum cille
B8. 'S fhada leam an oidhche gheamhraidh
B9. Downtown Toronto
B10. Maideanan na h-airidh


CD - UK
1991, Survival (ZD 74993)


01. Aignish
02. The Hebrides
03. Arrival theme
04. Cumha do dh'Uilleam Siosal
05. Iona theme
06. Oh mo dhuthaich
07. Calum's road
08. Callinish, Picts, Celts
09. Fear a bhata
10. Alasdair Mhic Cholla
11. Dean cadalan samhach
12. Lordship of the isles
13. Grandfather mountain
14. Arrival reprise
15. An ataireachd ard
16. Colum cille
17. 'S fhada leam an oidhche gheamhraidh
18. Downtown Toronto
19. Maideanan na h-airidh


CD - JAP
?, ? (MSIF-3767)

 

01. Aignish
02. The Hebrides
03. Arrival theme
04. Cumha do dh'Uilleam Siosal
05. Iona theme
06. Oh mo dhuthaich
07. Calum's road
08. Callinish, Picts, Celts
09. Fear a bhata
10. Alasdair Mhic Cholla
11. Dean cadalan samhach
12. Lordship of the isles
13. Grandfather mountain
14. Arrival reprise
15. An ataireachd ard
16. Colum cille
17. 'S fhada leam an oidhche gheamhraidh
18. Downtown Toronto
19. Maideanan na h-airidh

 


THE BLOOD IS STRONG (RE-ISSUE)

CD - UK
04/08/95, Survival (SURCD 014)


01. An gille ban
02. Domhnall (Black Donald)
03. An t-eilean mu thuath
04. Fagail Bhernaraidh (Leaving Berneray)
05. The lorn theme
06. Gin teann mi ris na ruinn tha seo (Remembrance)
07.
Aignish
08. The Hebrides
09. Arrival theme
10. Cumha do dh'Uilleam Siosal
11. Iona theme
12. Oh mo dhuthaich
13. Calum's road
14. Callinish, Picts, Celts
15. Fear a bhata
16. Alasdair Mhic Cholla
17. Dean cadalan samhach
18. Lordship of the isles
19. Grandfather mountain
20. Arrival reprise
21. An ataireachd ard
22. Colum cille
23. 'S fhada leam an oidhche gheamhraidh
24. Downtown Toronto
25. Maideanan na h-airidh


MC - UK
04/08/95, Survival (SURMC 014)A1. An gille ban
A2. Domhnall (Black Donald)
A3. An t-eilean mu thuath
A4. Fagail Bhernaraidh (Leaving Berneray)
A5. The lorn theme
A6. Gin teann mi ris na ruinn tha seo (Remembrance)
A7.
Aignish
A8. The Hebrides
A9. Arrival theme

B1. Cumha do dh'Uilleam Siosal
B2. Iona theme
B3. Oh mo dhuthaich
B4. Calum's road
B5. Callinish, Picts, Celts
B6. Fear a bhata
B7. Alasdair Mhic Cholla
B8. Dean cadalan samhach
B9. Lordship of the isles
B10. Grandfather mountain
B11. Arrival reprise
B12. An ataireachd ard
B13. Colum cille
B14. 'S fhada leam an oidhche gheamhraidh
B15. Downtown Toronto
B16. Maideanan na h-airidh


CD - USA
17/10/00, Valley Entertainment (VE 15124)

01. An gille ban
02. Domhnall (Black Donald)
03. An t-eilean mu thuath
04. Fagail Bhernaraidh (Leaving Berneray)
05. The lorn theme
06. Gin teann mi ris na ruinn tha seo (Remembrance)
07.
Aignish
08. The Hebrides
09. Arrival theme
10. Cumha do dh'Uilleam Siosal
11. Iona theme
12. Oh mo dhuthaich
13. Calum's road
14. Callinish, Picts, Celts
15. Fear a bhata
16. Alasdair Mhic Cholla
17. Dean cadalan samhach
18. Lordship of the isles
19. Grandfather mountain
20. Arrival reprise
21. An ataireachd ard
22. Colum cille
23. 'S fhada leam an oidhche gheamhraidh
24. Downtown Toronto
25. Maideanan na h-airidh