AN GAOL A THUG MI ÒG / MY LOVE OF EARLY DAYS
(The Etives)

ALBUM
An Gaol a Thug Mi Òg / My Love of Early Days

SINGLES
No single


AN GAOL A THUG MI ÒG / MY LOVE OF EARLY DAYS

LP - UK
1983, ? (?)

A1. A' chorra-ghridheach dhonn
A2. Waltz selection: a) Maighdeanan na h-airidh - b) Mo mhathair - c) An t-eilean aluinn
A3. Soraidh leis an ait
A4. Andrew's solo: a) Kintail of Loch Lomond - b) Greenswoodside - c) The kitchen maid
A5. The shepherds of the etive
A6. Shuna's solo: A' chutag
A7
. Thoir dhomh do làmh

B1. Hug orann o ro
B2. Donald's solo: My Florence
B3. An gaol a thug mi òg
B4. Corn rigs
B5. a) Barbara Bane of New Deer - b) Kenneth James MacLeod - c) Alick C. McGregor
B6. Karen's solo: Fhir-an leadann tlaimh
B7. Puirt-a-beul


1983, ? (AYRC 015)

A1. A' chorra-ghridheach dhonn
A2. Waltz selection: a) Maighdeanan na h-airidh - b) Mo mhathair - c) An t-eilean aluinn
A3. Soraidh leis an ait
A4. Andrew's solo: a) Kintail of Loch Lomond - b) Greenswoodside - c) The kitchen maid
A5. The shepherds of the etive
A6. Shuna's solo: A' chutag
A7
. Thoir dhomh do làmh

B1. Hug orann o ro
B2. Donald's solo: My Florence
B3. An gaol a thug mi òg
B4. Corn rigs
B5. a) Barbara Bane of New Deer - b) Kenneth James MacLeod - c) Alick C. McGregor
B6. Karen's solo: Fhir-an leadann tlaimh
B7. Puirt-a-beul