ROSES AND TEARS

ALBUMS
Roses and Tears

SINGLES
Don't you go


ROSES AND TEARS

CD - UK
31/03/2008, Vertical (VERTCD084)


01. Him bò
02. Turas an ànraidh
03. Don't You Go
04. Tha Aphrodisiac
05. Barra Clapping Song
06. Seinneam cliù man fear ùr
07. Oran sugraidh
08. The Quimper Waltz
09. Soldier Boy
10. A' ràcan a bh' againne
11. Rose Cottage Reels
12. Leodhasach an tir chein