GLENFINNAN (SONGS OF THE '45)

ALBUMS
Glenfinnan (Songs of the '45)

SINGLES
No single


GLENFINNAN (SONGS OF THE '45)

CD - UK
1998, Survival (CAP 6)


01. Oran do Loch Iall - 5'07
02. Oran air bhreith a Phrionnsa Tearlaich - 5'11
03. Oran eile don phrionnsa - 3'14
04. An fhideag airgid - 4'16
05. Alasdair's tune - 4'51
06. Clò mhic 'ille Mhicheil - 3'05
07. Mo rùn geal òg - 3'03
08. Smuladach mi 's mi air maineol - 3'40
09. Gaelic psalm theme - 3'41


CD - JAP
1998, MSI (MSIF 3778)
With obi

01. Oran do Loch Iall - 5'07
02. Oran air bhreith a Phrionnsa Tearlaich - 5'11
03. Oran eile don phrionnsa - 3'14
04. An fhideag airgid - 4'16
05. Alasdair's tune - 4'51
06. Clò mhic 'ille Mhicheil - 3'05
07. Mo rùn geal òg - 3'03
08. Smuladach mi 's mi air maineol - 3'40
09. Gaelic psalm theme - 3'41