CROSSWINDS

ALBUM
Crosswinds

SINGLES
No single


CROSSWINDS

LP - IRL & USA
1987, Green Linnet (SIF 1077)A1. Puirt a beul / Snug in a blanket
A2. Soraidh bhuam gu Barraidh
A3. Glen Orchy / Rory MacLeod
A4. Am buachaille ban
A5. The haggis

B1. Brenda Stubbert's set
B2. Ma theid mise tuilleagh
B3. David Glen's
B4. Urnaigh a' bhan-thigreach
B5. My Laggan love / Fox on the town
B6. An ribhinn donn


MC - IRL & USA
1987, Green Linnet (CSIF 1077)
A1. Puirt a beul / Snug in a blanket
A2. Soraidh bhuam gu Barraidh
A3. Glen Orchy / Rory MacLeod
A4. Am buachaille ban
A5. The haggis

B1. Brenda Stubbert's set
B2. Ma theid mise tuilleagh
B3. David Glen's
B4. Urnaigh a' bhan-thigreach
B5. My Laggan love / Fox on the town
B6. An ribhinn donn


CD - USA
05/01/93, Green Linnet (GLCD 1077)


01. Puirt a beul / Snug in a blanket
02. Soraidh bhuam gu Barraidh
03. Glen Orchy / Rory MacLeod
04. Am buachaille ban
05. The haggis
06
. Brenda Stubbert's set
07. Ma theid mise tuilleagh
08. David Glen's
09. Urnaigh a' bhan-thigreach
10. My Laggan love / Fox on the town
11. An ribhinn donn


CD - Japan
?, Music Scene Inc. (MSI 30008)

01. Puirt a beul / Snug in a blanket
02. Soraidh bhuam gu Barraidh
03. Glen Orchy / Rory MacLeod
04. Am buachaille ban
05. The haggis
06
. Brenda Stubbert's set
07. Ma theid mise tuilleagh
08. David Glen's
09. Urnaigh a' bhan-thigreach
10. My Laggan love / Fox on the town
11. An ribhinn donn


CD - Brazil
?, Neworld/Paradoxx Music (2409021-1)

01. Puirt a beul / Snug in a blanket
02. Soraidh bhuam gu Barraidh
03. Glen Orchy / Rory MacLeod
04. Am buachaille ban
05. The haggis
06
. Brenda Stubbert's set
07. Ma theid mise tuilleagh
08. David Glen's
09. Urnaigh a' bhan-thigreach
10. My Laggan love / Fox on the town
11. An ribhinn donn