CASCADE

ALBUM
Cascade

SINGLES
No single


CASCADE

LP - UK
1984, Etive (ERLP 333)

01. The little cascade
02. An eala bhan
03. Marc's set
04. Milleadh nam braithrean
05. Ale is dear
06. An t-iarla Diurach
07. Troy's wedding
08. Eilean a' cheo
09. Maighdeanan na h-airidh
10. Maggie's megaset

MC - UK
1984, Etive

A1. The little cascade
A2. An eala bhan
A3. Marc's set
A4. Milleadh nam braithrean
A5. Ale is dear

B1. An t-iarla Diurach
B2. Troy's wedding
B3. Eilean a' cheo
B4. Maighdeanan na h-airidh
B5. Maggie's megaset